Praktijk informatie – Huisartsenpraktijk Hierden – Hierden
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Hierden
Zuiderzeestraatweg 109 3849 AC
Hierden

Praktijk informatie

Verwijzing

Als u een verwijsbrief van ons krijgt voor een behandelaar buiten onze praktijk, bijvoorbeeld een verwijsbrief voor een specialist, dan ziet u dat u verwezen wordt namens dr. N. Bennaghmouch. Dit heeft te maken met het feit dat wij vanuit de praktijk namens één zorgverlener kunnen verwijzen. Het is dus een administratieve vermelding. Dit betekent niet dat dr. Bennaghmouch per definitie uw huisarts is.

 

No show

Kunt u niet op uw afspraak komen? Bel uw afspraak op tijd af.

Dan kan een andere patiënt nog geholpen worden.
Het komt helaas voor dat men zonder afmelding niet op een afspraak verschijnt of zich niet tijdig afmeldt. Dit is erg vervelend, aangezien wij iemand anders hadden kunnen helpen op dat tijdstip. Daarom hanteren wij een ‘no show’ tarief ter compensatie van het niet nakomen van afspraken bij onze medewerkers.

Het tarief is afhankelijk van de gereserveerde tijd:
€15,00 voor een enkel consult
€25,00 voor een dubbel consult of consult bij de praktijkondersteuner.

Hiervan ontvangt u een rekening. Deze rekening kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.

Mocht u dus verhinderd zijn op de dag van uw afspraak, dan stellen wij het erg op prijs als u uiterlijk 24 uur vóór de geplande afspraak laat weten dat uw afspraak niet door kan gaan. De afspraak wordt dan afgemeld en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij de assistent(e) maken. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

 

Spreekuur op afspraak

Voor het spreekuur dient u altijd een afspraak te maken. U kunt  elke werkdag voor een afspraak de praktijk bellen tussen 08:00 uur en 17:00 uur. Wilt u een afspraak dezelfde dag bel dan bij voorkeur voor 10:00 uur.

“Nu ik er toch ben…”

Een vraag, hoe klein ook, verdient aandacht, onderzoek en zorgvuldige beantwoording. Vooral het zorgvuldig registreren in uw elektronisch dossier kost de huisarts net zo veel tijd als bij een ‘grote’ vraag. Daarom vragen wij u, om bij het maken van een afspraak, aan te geven bij de assistente wat u wilt bespreken. Zo kan de assistente met u bepalen hoe u het beste geholpen kunt worden. Bij meer dan één vraag/klacht, plant de assistente meer tijd voor u in, zodat de huisarts tijd heeft om uw vragen te beantwoorden. Zo willen wij voorkomen dat patiënten ná u niet onnodig hoeven te wachten en wordt de wachttijd beperkt. Bedankt voor uw medewerking!

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of vervoer hebben om naar het gewone  spreekuur te komen.